• mobbing (ill.) arkiv.jpg FOTO: ARKIV

Bli kjent med barnet ditt – og bry deg!

Det er VI foreldre som har det største ansvaret.