Usynlige studenter

Det bør legges til rette for at studentene på en helt annen måte kan sette sitt preg på Kvadraturen.