• På kort sikt venter vi at det fortsatt vil være store svinginger i kronekursen og at valutaen skal holde seg svak, skriver artikkelforfatteren. FOTO: SCANPIX

Kronen fortsetter nedturen

Vi er noe overrasket over at kronen har svekket seg såpass mye.