Forskjellsbehandling

"Fri synsing" er ikke tillatt.