• FOLKEKIRKE: Hovedtemaet for Kirkemøtet 2013 er "Folkekirke – Kirkefolk". Artikkelforfatteren mener det er viktig at lokalmenigheten ikke fordømmer, men alltid forsvarer folks rett til å velge tro. Bildet er fra vigslingen av biskop Stein Reinertsen 27. januar 2013. FOTO: ARKIV

Menighet – ikke meninghet eller enighet!

Delegatene på kirkemøtet i år skulle ha nok å ta fatt i.