Bra NODE-initiativ

Initiativet bør få imiddelbar respons fra myndighetene gjennom støtte over statsbudsjettet.