• TRENGER FLERE: Vi trenger flere, nye boliger for at prisene skal stabilisere seg og de negative, sosiale virkningene av prisveksten dempes.

Boligprisene opp igjen