"Gudsbevis"(?)

Dei truande har berre Bibelen å vise til, men den er ikkje historieskriving.