Rett til et liv

Kan dødsstraff noen gang begrunnes og forsvares?