Frp er avkledd av Olav Thon!

Frp er ikkje for "folk flest".