Barneombudet driver jødeforfølgelse!

La jødene få beholde sitt Gud-pålagte identitetstegn, ellers må de rømme Norge!