Bare for "fredens skyld"

Det må nå kreves å kunne ha to tanker i hodet samtidig, både for dagens og morgendagens sykehusdrift.