Ungdomsutfordringen

Jeg skjønner at Fagforbundets agenda er å verne om de som er i arbeid. Konsekvensen av det er samtidig at andre stenges ute.