Enslige må ikke glemmes

Enslige er ikke bare aleneboende, de har bare én inntekt.