• vilhelm krag (arkiv).jpg FOTO: Lars Hollerud

Ode til Sørlendingen

Sørlandet refereres til i leksikon først fra 1913, og da med Krag som opphavsmannen.