Det er grunner til å gråte

Hvorfor tier man? Ikke bestandig er det fordi man er feig.