• Det blir også tidvis hevdet at Kristiansand kommunes økonomi er svak og presset, skriver artikkelforfatteren. Vi opplever at kommunen har stramme rammer, men at de økonomiske kjørereglene vi har lagt for byen, gjør at kommunen nå er i ferd med å bevege seg inn i et økonomisk trygt farvann. FOTO: ARKIV

Kristiansands vekst, omdømme og økonomi

Når man leser Valerie Kubens' kommentar den 22. februar kan man nesten få inntrykk av at ingen vil bo i Kristiansand og at det er nesten umulig å skaffe velkvalifiserte mennesker som vil jobbe her.