• IMG_0542.JPG

Miljøkriminalitet

Det slippes ut store mengder plast i forbindelse med oppretting av ny cruisekai i Kristiansand.