Konsensus - om hva?

Klima— og miljørådgiver i Kristiansand kommune, Kim Øvland, hadde fredag 7. mars et innlegg («Skeptisk til klimaskeptikerne») der han hevdet at «The Consensus Project» viste at 97 % av vitenskapsfolk er enige i «At den globale oppvarmingen vi ser i dag er menneskeskapt».