At Ap sliter i spørsmålet om sammenslåing av kommuner, er vel kjent. Partileder Jonas Gahr Støre gikk tidligere i valgkampen ut og sådde tvil rundt hele reformen. Og hans forsøk på å klargjøre partiets holdning under partilederdebatten under Arendalsuka, var ikke vellykket. I ettertid har flere Ap-ordførere rundt om i landet kritisert sin egen partileder for dette.

Det er heller ikke vanskelig å kritisere regjeringen for passivitet når det gjelder det fylkeskommunale nivået. Strategien synes å være at når bare kommunene slår seg sammen, vil det etterpå måtte komme en prosess rundt fylkesgrensene. Den helhetlige tenkningen rundt disse forvaltningsnivåene er fraværende.

Men når først prosessen er lagt opp som den er, må de folkevalgte i både kommuner og fylkeskommuner forholde seg til det. For Aps del er det vanskelig, slik våre reportasjer denne uka har vist. I alle fall for partiets kandidater til fylkesordførervervene i landsdelen. Aust-Agder Aps Tellef Inge Mørland ser fortsatt tilbake til folkeavstemningen i 2011, der et flertall av innbyggerne i Aust-Agder sa nei til en sammenslåing med Vest-Agder. Hans kollega i Vest-Agder, Randi Øverland, først vil vurdere saken etter at Stortinget har vedtatt kommunereformen våren 2017. Og da med forbehold om at Agder kan bli for smått.

Det både Mørland og Øverland overser, er mulighetene som ligger i kommuneprosessen, også for det fylkeskommunale nivået. Både Iveland, Birkenes og Lillesand ser ut til å bli med i en utredning om en sammenslåing av de fleste kommunene i kristiansandsregionen. Denne prosessen starter snart og vil skape en dynamikk som kan utnyttes av offensive politikere. Ikke minst fordi regjeringen også har bedt fylkeskommunene om å ta en naboprat. Den samme regjeringen har som kjent allerede vedtatt å slå sammen de to fylkesmannembetene på Sørlandet.

Det er et betydelig handlingsrom som nå åpner seg. Det kan utnyttes, og det ser de fleste Aps ordførerkandidater i Knutepunkt Sørlandet, slik de gir uttrykk for i reportasjen fredag. Forhåpentligvis er det de som vinner fram i Arbeiderpartiet.