• Hva så i vår lille lokale andedam? Hva med Høyrestyrte Vest-Agder fylkeskommune og Høyrestyrte Kristiansand. Bør ikke våre egne politikere gå foran som eksempler, for å gi regjeringens forslag den tyngde det fortjener? spør artikkelforfatteren. FOTO: Kjartan Bjelland

Et søndagsåpent samfunn

En venn oversendte klipp av et innlegg i VG med tittelen Søndagsåpent storting? hvor innsenderen blant annet skriver at det i en del politiske kretser ser ut til å være enighet om at butikkene bør ha lov til å ha søndagsåpent.