NHO-lederen og 70-åringer

NHO-lederen kommer med påstander om at arbeidstakere over 70 år er for lite effektive i arbeidslivet.