• Det er mange kronikere, skriver artikkelforfatteren. Det er sykehusets eldste pasienter, og den pasientgruppen som kommer til å øke mest framover. FOTO: ARKIV

Flere sykehus på Sørlandet!

Det er vanskelig å spå framtidas medisin. Men det er ikke faglig grunnlag for å anta at mange medisinske innleggelser blir unødvendige.