Slipp Fjord Line til

Gjennom flere artikler de siste ukene har vi belyst Kristiansand Havns håndtering av konkurranseforholdene i ferjemarkedet.