Millionbeløp på avveie

Hvordan kan vi akseptere at midler tas fra den pasientgruppen de er øremerket for?