Opplevelseslandet, er det Sørlandet?

Kunst og kulturbaserte opplevelser bidrar sterkt til å gjøre en region attraktiv, og kreativ kompetanse er grunnlag for innovasjon også i andre virksomheter.