Forskjellsskolen

Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti har gjort det til en favorittøvelse å skremme med enhetsskolens død i sin kamp mot friskolene.