Samhandlingsreform og kommunestruktur

De tjenestene som skal utvikles i kommunene vil kreve en helt annen type kompetanse enn det kommunene har i dag.