Til kamp mot digital mobbing

Det er mer enn åtte år siden daværende statsminister Kjell Magne Bondevik startet den offisielle kampen mot mobbing. Siden den gang har mobberne langt på vei blitt digitale.