En offensiv utbyttepolitikk

Agder Energi er Sørlandets mest verdifulle selskap. Gjennom lokalt eierskap har vi en garanti for at verdiene kommer landsdelens innbyggere til gode også i framtiden.