Midtøsten-konfliktene – her hjemme

Det er vår religion, vår historie og økonomi som er årsaken til vår store interesse for Midtøsten.