Skolenedleggelser

Skolebudsjettene i Kristiansand blir enda strammere i årene som kommer. For å få endene til å møtes økonomisk må trolig skoler legges ned. Allerede i høst kan det komme forslag fra skoledirektøren om å legge ned tre av kommunens 38 grunnskoler.