Språkmobbing i det offentlege rom

Dialektane har høg prestisje her i landet, og bruk av dialekt er godtatt på de fleste samfunnsområda.