Åpenheten i rettslokalet

Det er ofrene, de fornærmede, som har krav på beskyttelse. Forbryteren hadde tid til å tenke seg om før overgrepet skjedde.