Unge som kasteballer

Mange elever i videregående skole opplever at de ikke får fullført utdanningen. Årsaken er mangel på lærlingeplasser.