Fremtidsrettet prosjekt

Det er en klok avgjørelse fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar i Vest-Agder har tatt når han gir dispensasjon fra fredningsbestemmelsene og tillater oppføring av nytt bygg på den gamle verftstomta i Ny-Hellesund.