Hjarterått og kunnskapslaust

Om kommende TV-aksjon til støtte for Amnesty.