Eit viktig verdispørsmål

Nyleg kom det ein rapport som viser at dei eksisterande planane for trafikkavvikling kring Kristiansand manglar mykje på å tilfredsstille krava i klimaforliket.