Reservasjonsretten

I løpet av det siste året har det skjedd en økt aksept for reservasjonslegenes syn.