• Anita Krohn Traaseth har utfordra fagrørsla med tanke på å vere attraktive også for morgondagens arbeidstakarar. Og den utfordringa skal vi ta, skriv artikkelforfattaren. FOTO: STAFF/NTB Scanpix

Kva vil dei unge eigentleg ha?

«Millenias generasjonen» er ikkje så ulik min eigen generasjon. Det viser den omfattande undersøkinga «Framtidsdebatten» der Unio kartla kva for forventingar og draumar ungdom i andre klasse på vidaregåande skule har.