Togsatsing

Det refereres til artikkel i avisen 30. juli om utbyggingsplanene for Kristiansand jernbanestasjon.