• Lederen av FNs klimapanel, Rajendra Pachauri, sammen med klima- og miljøminister Tine Sundtoft etter debatten i Arendal tirsdag. Til venstre fylkesmann Øystein Djupedal. FOTO: Kjetil Reite

Grønt skifte?

En av de viktigste debattene under Arendalsuka var klimadiskusjonen tirsdag. Betegnende nok var den mest preget av langsiktige håp.