Norske bønder fortjener ros

Demokratene mener at Norge må ha strenge krav for import av planter og dyreprodukter for å verne vår egen fauna og dyreliv mot sykdommer og annen uønsket utvikling.