Hva er hensikten?

Jeg går ut fra at motivet er at vi, Kari og Ola Nordmann, (alle aldersgrupper) skal få en bedre hverdag, ja, kanskje en bedre søndag også, men får vi det?