Enklere for kvinner

Offentlig sektor er i dag versting på bruk av midlertidige stillinger.