Snevert fokus i kommunedebatten

Det snakkes mye om å slå nabokommunene sammen med Kristiansand for å gi byen større folketall. Debatten om kommunereformen har et alt for snevert fokus.