Ukritisk omfavnelse vindkraftanlegg

For en kort tid tilbake arrangerte Olje— og energidepartementet et møte i Birkenes om Birkenes vindkraftverk.