Teologi for 2013

Dersom teologisk fortolkning til enhver tid skal justeres etter samtidens rådende oppfatninger, må jo motspørsmålet være hvor relevant er det overhode å studere teologi og å lese Bibelen for å finne sannheter – for ikke å si sannheten?