Folkehelse – javel?

Det er langt mellom liv og lære, og dette må politikerne ta inn over seg.