Givermøtet til Gaza

Israel ikke invitert! Egeland kritiserer Israel for uteblivelse.